Glidgjutning

Glidgjutning är den metod vi först och främst använder i rökkanaler avsedda för eldning med fastbränsle. Fördelen med denna metod är att arean bibehålls, vilket därav inte minskar draget i skorstenen vilket ger bättre effekt. Vid glidgjutning, tätas kanalen med Ce-märkt cementbaserat bruk vilket appliceras uppifrån, medan ett verktyg nerifrån pressar upp bruket mot sidorna. Metoden är väl beprövad och är ett säkert och prisvärt alternativ för att täta rökkanaler, varav vi därför lämnar 10 års garanti på utfört arbete.     

Oavsett vilket alternativ som krävs för att renovera din skorsten får du en skriftlig offert efter ett kostnadsfritt hembesök. (Inom storGöteborg)