Skorstensmontering

Efter många års slitage av väder och vind, samt med stora temperaturskillnader som följd av oregelbundet användande, ger din skorsten till slut vika. Fogarna i rökkanalen vittrar sönder och konsekvensen blir att skorstenen läcker ut rökgaser till angränsande kanaler eller ännu värre ut i ditt hem. Sprickor i rökkanalen kan även leda till stor brandrisk, då glöd kan leta sig in, där det sedemera ligger och pyr.   

Oavsett vilket alternativ som krävs för att renovera din skorsten får du en skriftlig offert efter ett kostnadsfritt hembesök. (Inom storGöteborg)